Trening dzieci i młodzieży cz. 2

grudzień 27, 2016
Roman Błaszkiewicz

Trening dzieci i młodzieży musi być prowadzony pod ścisłą kontrolą lekarską. Odpowiedni dobór obciążeń i intensywności winien wynikać z procesu rozwoju i dojrzewania dzieci, stosowanie obciążeń przekraczających zdolności adaptacyjnych organizmu nie jest wskazane.

Pamiętajmy, że: – w procesie treningu cech motorycznych oraz ogólnej sprawności fizycznej powinniśmy tak dobierać ćwiczenia ich intensywność i obciążenia, aby nie przeciążyć młodego organizmu. Odpowiednie do rozwoju biologicznego ćwiczenia w znacznym stopniu pozwolą i stworzą podstawy do osiągnięcia maksymalnych wyników w wieku naturalnych, najwyższych możliwości organizmu – odpowiedni dobór obciążeń i intensywności wynika z procesu rozwoju i dojrzewania dzieci. Rozwijający się organizm młodego człowieka zużywa ogromne pokłady energii na ten cel, dlatego jeśli będziemy w tym okresie stosować zbyt duże obciążenia i przy dużej intensywności może to prowadzić do różnego rodzaju zaburzeń czy schorzeń – stosowanie obciążeń nie przekraczających zdolności adaptacyjnych organizmu jest bardzo wskazane. Pozytywnie wpływa to na rozwój ustroju oraz tak prowadzony trening stwarza możliwości do w miarę upływu czasu coraz to trudniejszych zadań szkoleniowych – dopiero w wieku dojrzałym organizm człowiek osiąga pełnię możliwości fizycznych. Do tego czasu należy tak dostosowywać trening aby nie przeciążać jeszcze nie przystosowanego do nadmiernych obciążeń organizmu dziecka – trening dzieci i młodzieży musi być prowadzony pod ścisłą kontrolą lekarską. Rozwijający się organizm, intensywny jego rozrost i przebudowywująca się struktura mięśni prowadzi w tym czasie do wielu wad i zaburzeń. Mogą to być np. krzywizn kręgosłupa, płaskostopie, zła praca serca. Takie rzeczy trzeba poddawać jak najszybciej korekcie, gdyż brak działania może prowadzić co znacznego ich pogłębienia czy nawet do trwałych ubytków na zdrowiu, i wykluczenia z możliwości uprawiania sportu.

Autor: Dariusz Sworst