Trening sportowy dzieci

styczeń 01, 2017
Roman Błaszkiewicz

Trening sportowy jest procesem adaptacyjnym, który ma wywołać określone zmiany w organizmie (w zależności od rodzaju dyscypliny). Celem treningu jest mistrzostwo sportowe. Jednak zostać mistrzem nie jest łatwo.

Z jednej strony wpływ na określony wynik w dorosłości ma talent (u którego podłoża leży genetyka), a z drugiej środowisko (efektywność treningu, wpływ otoczenia: rodzina i grupa rówieśnicza). Często rodzic pyta trenera po pierwszym treningu, czy jego syn przejawia talent. Trzeba jednak pamiętać, że trening sportowy jest skomplikowanym, wieloletnim procesem! Czasem po kilku miesiącach nie da się na takie pytanie odpowiedzieć. Bowiem kwestie rozwojowe zależą głównie od wieku biologicznego, a nie kalendarzowego.

Każde dziecko posiada indywidualne, sobie tylko właściwe tempo rozwoju. Profil sprawności fizycznej ewoluuje w kolejnych fazach dojrzewania i uzewnętrznia go poziom rozwoju cech motorycznych (siły, szybkości, wytrzymałości) determinowanych procesami wzrastania. Fakt ten powoduje zarazem, że nie można praktycznie mówić o idealnym treningu. Bowiem jedną z jego podstawowych cech jest dostosowanie obciążeń do możliwości grupy. Nie są one przecież jednakowe u wszystkich ćwiczących. Szczególną uwagą powinien być objęty proces dojrzewania, gdzie należy umiejętnie indywidualizować treningi. Zatem praca z dziećmi to doprawdy nie lada wyzwanie. Przebywa się bowiem z jednostką wrażliwą fizycznie i psychicznie. Potrzeby i możliwości psychiczne podopiecznych to równie ważny element w procesie treningowym. Zależność między obciążeniem, a zdolnością jest niezwykle istotna. Błędy treningowe prowadzą do przetrenowania bądź niedotrenowania. Szczególnego znaczenia nabiera fakt, że dzieci szybciej się przystosowują, przez co łatwiej u nich złamać granicę adaptacji.

Drodzy rodzice, cierpliwości zatem w tak skomplikowanym procesie jak rozwój sprawności fizycznej dziecka. Pośpiech jest tutaj najmniej wskazany. Zaufajcie więc trenerowi, uwierzcie w jego umiejętności kształtowania sprawności dziecka, a także talent pedagogiczny. Doceńcie jego niezwykle trudną pracę wymagającą ogromnej wiedzy, wyczucia jak i pasji. Natomiast Wasza wiedza, szacunek dla zainteresowań pociech oraz codzienne wsparcie również są nieodzownymi elementami w tej materii. Jest to tak samo konieczne i oczekiwane jak wszystkie czynności instruktora, trenera.

Autor: Grzegorz Stefanowicz