TRENING DZIECI I MŁODZIEŻY A TRENING DOROSŁYCH

grudzień 24, 2016
Roman Błaszkiewicz

Trening dzieci i młodzieży różni się wieloma rzeczami od treningu dorosłych, o czym nie wszyscy wiedzą. Często nastawienie na osiąganie wyniku w młodym wieku staje priorytetem, co nie powinno się zdarzyć. Należy postawić na równomierny rozwój i kształtowanie wszystkich cech dzieci. Poniżej przedstawiamy podstawowe różnice w treningu i startach dzieci, a dorosłych.

Dzieci i młodzież Dorośli
Trening nastawiony na osiągnięcie dobrego wyniku dopiero w wieku seniora. Nacisk na osiąganie dobrych wyników.
Etapowość treningu. Najpierw trening wszechstronny, następnie ukierunkowany i na końcu specjalistyczny. Trening głównie specjalistyczny.
Do odpowiedniej dyscypliny następuje dobór i selekcja na podstawie odpowiednich cech. Zawodnicy już wyselekcjonowani.
Trening jest dostosowany do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Wszystkie rodzaje treningu. Część prowadzi również do deformacji.
Zadania realizowane głównie w formie gier i zabaw oraz w formie ścisłej. Zadania realizowane we wszystkich metodach treningowych.
Mała objętość i intensywność zajęć. (Zajęcia niezbyt często, niezbyt długie, bez dużych obciążeń organizmu) Duże obciążenia. Duża objętość i intensywność ćwiczeń. Treningi do 2 dziennie.
Dzieci uczą się wszechstronności. Próbują sił w różnych konkurencjach. Uczą się odpowiednich postaw, typowych ruchów itp. Specjalizacja – uprawianie najczęściej jednej konkurencji
Podział na kategorie wiekowe. Bez podziału na kategorie wiekowe.
Zajęcia prowadzi trener/instruktor. Brak rozbudowanego sztabu szkoleniowego. Rozbudowany sztab szkoleniowy (trener, II trener, masażyści, specjaliści itp.)
Głównym sponsorem sportu dzieci i młodzieży są ich rodzice. Rozbudowany sponsoring.
Zawody są zwykle niewielkiej rangi – mało medialne. Najwyższa ranga zawodów – wysoka medialność.
Treningi i sport traktowane jako hobby, spędzanie wolnego czasu. Treningi i zawody traktowane jako praca, utrzymanie.
Porażka powoduje przykrość u dzieci. Porażka powoduje utratę pieniędzy.
Sprzęt nieprofesjonalny, zwykły, często tani. Profesjonalny sprzęt.
Stosowanie zabiegów higienicznych. Stosowanie odnowy biologicznej, odżywek.
Uproszczone przepisy w grach. Pełne zasady gier.
Podczas treningów następuje głównie nauczanie nowych elementów. Podczas treningów głównie doskonalenie elementów.
Plan nauczania taki sam dla całej grupy. Treningi zindywidualizowane.
Treningi nastawione na wychowanie dzieci. Trening psychiczny.

 

Autor: Paweł Otręba